COVID-19 registratie

Naar aanleiding van de maatregelen rond de Corona pandemie, bent u verplicht om uw gegevens in te vullen. Het foutief of onvolledig invullen van uw gegevens kan de bestrijding van de pandemie ernstig beïnvloeden. Hierop staan strenge straffen.


Als u van mening bent dat u deze gegevens niet hoeft te delen en dat ook niet wil doen, zullen wij de toegang tot onze zaak weigeren.


Wij bewaren uw gegevens gedurende vier weken. Uw gegevens zullen voor geen andere doeleinden worden gebruikt dan de verplichte registratie n.a.v. de corona wetgeving.